Atelier Archplan Ostrava s.r.o.

Jsme projekční společnost se zaměřením na urbanismus, územní plánování, architekturu, ochranu krajiny a životního prostředí.

Zhotovujeme zejména:

 • územní plány měst a obcí včetně jejich změn
 • územně analytické podklady
 • regulační plány včetně změn
 • urbanistické studie, generely
 • projekty regenerace panelových sídlišť
 • dokumentace k územnímu řízení
 • projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci staveb
 • Veškerou územně plánovací dokumentaci zpracováváme v souladu s posledním zněním stavebního zákona č.183/2006 Sb. a souvisejícími předpisy.

  Zabýváme se také dalšími navazujícími činnostmi, především:

 • poradenskou činností pro obce při zadávání územně plánovací dokumentace, vyhodnocením jejích projednání
 • zhotovením metodických podkladů a pomůcek pro regulaci stavební činnosti
 • zhotovením účelových map a schémat pro potřeby úřadů
 • analýzou a zpracováním digitálních mapových podkladů
 • Kromě těchto činností se zabýváme také výzkumem ve využití Open Source softwaru zejména se zaměřením na zpracování prostorových údajů (CAD, GIS) a poskytujeme podporu a konzultace při jeho nasazení a údržbě.

  Základ našeho atelieru tvoří skupina architektů a informatiků. Trvale spolupracujeme se specialisty v oborech dopravy, vodního hospodářství, energetiky a spojů, ochrany přírody a krajiny, strategického posuzování vluvů na životní prostředí (SEA), demografie, informačních systémů a příbuzných oborů.  Atelier Archplan Ostrava s.r.o., (c) 2005